Προκήρυξη για διδακτική επίσκεψη στο ΙΛΜΕ Ερμιόνης

     Προκήρυξη

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Περισσότερα: Προκήρυξη για διδακτική επίσκεψη στο ΙΛΜΕ Ερμιόνης

Προκήρυξη- Ανάθεση για την διδακτική επίσκεψη

Γνωστοποίηση της ανάθεσης της επίσκεψης σε Ταξιδιωτικό Γραφείο μετά το άνοιγμα των προσφορών.

Την Πέμπτη 6-04-2017 στις 14.00μ.μ στο Γραφείο του Γυμνασίου, κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Κρανιδίου έγινε άνοιγμα των προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, για την διδακτική επίσκεψη της Γ΄Γυμνασίου στην Ερμιόνη .

Η ανάθεση της επίσκεψης δόθηκε στο Ταξιδιωτικό Γραφείο " ERMIONIDA TRAVEL"  λόγω οικονομικών κριτηρίων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για διεξαγωγή διδακτικής επίσκεψης στο Ι.Λ.Μ.Ε. Ερμιόνης .

Προκήρυξη - Ανάθεση για διδακτική επίσκεψη στις Μυκήνες

 

Γνωστοποίηση της ανάθεσης της επίσκεψης σε Ταξιδιωτικό Γραφείο μετά το άνοιγμα των προσφορών.

 Την Πέμπτη 30-03-2017, κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Κρανιδίου έγινε άνοιγμα των προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, για την διδακτική επίσκεψη της Α΄Γυμνασίου στις Μυκήνες .

Η ανάθεση της επίσκεψης δόθηκε στο Ταξιδιωτικό Γραφείο " ERMIONIDA TRAVEL"  λόγω οικονομικών κριτηρίων.

 Προκήρυξη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Περισσότερα: Προκήρυξη - Ανάθεση για διδακτική επίσκεψη στις Μυκήνες

Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για τηνεκδρομή της Α΄Γυμνασίου στην Τρίπολη

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής της A΄Γυμνασίου στην Τρίπολη που θα γίνει την Τετάρτη 18/1/2017 στο Γραφείο " Ermionida Travel " με έδρα την Ερμιόνη σύμφωνα με την πράξη 11 του βιβλίου του Διευθυντή του Σχολείου.

Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στην Τρίπολη

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής της Γ΄Γυμνασίου στην Τρίπολη που θα γίνει την Πέμπτη 8/12/2016 στο Γραφείο " Ermionida Travel " με έδρα την Ερμιόνη σύμφωνα με την πράξη 6 του βιβλίου του Διευθυντή του Σχολείου.