Προκήρυξη για διδακτική επίσκεψη στο ΙΛΜΕ Ερμιόνης

     Προκήρυξη

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Περισσότερα: Προκήρυξη για διδακτική επίσκεψη στο ΙΛΜΕ Ερμιόνης

Προκήρυξη- Ανάθεση για την διδακτική επίσκεψη

Γνωστοποίηση της ανάθεσης της επίσκεψης σε Ταξιδιωτικό Γραφείο μετά το άνοιγμα των προσφορών.

Την Πέμπτη 6-04-2017 στις 14.00μ.μ στο Γραφείο του Γυμνασίου, κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Κρανιδίου έγινε άνοιγμα των προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, για την διδακτική επίσκεψη της Γ΄Γυμνασίου στην Ερμιόνη .

Η ανάθεση της επίσκεψης δόθηκε στο Ταξιδιωτικό Γραφείο " ERMIONIDA TRAVEL"  λόγω οικονομικών κριτηρίων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για διεξαγωγή διδακτικής επίσκεψης στο Ι.Λ.Μ.Ε. Ερμιόνης .

Προκήρυξη - Ανάθεση για διδακτική επίσκεψη στις Μυκήνες

 

Γνωστοποίηση της ανάθεσης της επίσκεψης σε Ταξιδιωτικό Γραφείο μετά το άνοιγμα των προσφορών.

 Την Πέμπτη 30-03-2017, κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Κρανιδίου έγινε άνοιγμα των προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, για την διδακτική επίσκεψη της Α΄Γυμνασίου στις Μυκήνες .

Η ανάθεση της επίσκεψης δόθηκε στο Ταξιδιωτικό Γραφείο " ERMIONIDA TRAVEL"  λόγω οικονομικών κριτηρίων.

 Προκήρυξη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Περισσότερα: Προκήρυξη - Ανάθεση για διδακτική επίσκεψη στις Μυκήνες

Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών

1) Την Δευτέρα 23/11/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων του Διευθυντή ) για την εκδρομή της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 7/12/2015.
 Η επιτροπή άνοιξε τις δύο (2)  προσφορές  που υπήρχαν ( Πράξη 6) των
  α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 780? για 2 πούλμαν  και 
  β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 900? για 2 πούλμαν.
Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε, αποφάσισε την ανάθεση της εν λόγω εκδρομής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου.
 
2) Την Δευτέρα 30/11/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 5 του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή) για την εκδρομή της Β΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 8/12/2015.
Η επιτροπή άνοιξε τις δυο (2) προσφορές που υπήρχαν ( Πράξη 9) των
 α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 780? για 2 πούλμαν  και 
 β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 900? για 2 πούλμαν.
Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε, αποφάσισε την ανάθεση της εν λόγω εκδρομής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου.
 
3) Την Πέμπτη 3/12/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 8 του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή) για την εκδρομή της Α΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 15/12/2015.
Η επιτροπή άνοιξε τις δυο (2) προσφορές που υπήρχαν ( Πράξη 11) των
α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 650? για 1 πούλμαν  ή 800? για 2 πούλμαν ( ένα 
    πενήντα θέσεων και ένα μικρότερο) για τη μεταφορά 63 ατόμων
β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 750? για 2 πούλμαν ( ένα πενήντα θέσεων
    και ένα μικρότερο) για την μεταφορά 63 ατόμων.
Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε η μετακίνηση να γίνει με 2 πούλμαν και  αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε,  ανέθεσε την εν λόγω εκδρομή στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου, καθώς και της οικονομικότερης προσφοράς.
 
 
 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Εκδρομή στην Ιταλία