Ανάθεση εκδρομής σε ταξιδιωτικό γραφείο

Ανάρτηση ανάθεσης σε ταξιδιωτικό γραφείο εκπαιδευτικής εκδρομής

της Β΄ Γυμνασίου στην Αθήνα.

 Σας ενημερώνουμε ότι στις 16-02-2015 αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του Σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η Διευθύντρια του Σχολείου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , δυο εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων και εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο ERMIONIDA TRAVEL με έδρα την Ερμιόνη, με αριθμό και πράξη Διευθυντή 10/16-02-2015 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αργολίδας και του σχολείου μας.