Αξιολόγηση προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή των μαθητών της Γ Γυμνασίου και την μεταφορά  τους στην Αθήνα, αποφάσισε  την ανάθεση να την δώσει στο ταξιδιωτικό γραφείο Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη .