Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών

1) Την Δευτέρα 23/11/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων του Διευθυντή ) για την εκδρομή της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 7/12/2015.
 Η επιτροπή άνοιξε τις δύο (2)  προσφορές  που υπήρχαν ( Πράξη 6) των
  α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 780? για 2 πούλμαν  και 
  β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 900? για 2 πούλμαν.
Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε, αποφάσισε την ανάθεση της εν λόγω εκδρομής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου.
 
2) Την Δευτέρα 30/11/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 5 του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή) για την εκδρομή της Β΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 8/12/2015.
Η επιτροπή άνοιξε τις δυο (2) προσφορές που υπήρχαν ( Πράξη 9) των
 α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 780? για 2 πούλμαν  και 
 β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 900? για 2 πούλμαν.
Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε, αποφάσισε την ανάθεση της εν λόγω εκδρομής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου.
 
3) Την Πέμπτη 3/12/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( που ορίστηκε σύμφωνα με την πράξη 8 του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή) για την εκδρομή της Α΄τάξης του Γυμνασίου Κρανιδίου στην Αθήνα στις 15/12/2015.
Η επιτροπή άνοιξε τις δυο (2) προσφορές που υπήρχαν ( Πράξη 11) των
α) Ταξιωτικού Γραφείου Zafeiris Tours με έδρα το Ναύπλιο που ζήτησε 650? για 1 πούλμαν  ή 800? για 2 πούλμαν ( ένα 
    πενήντα θέσεων και ένα μικρότερο) για τη μεταφορά 63 ατόμων
β) Ταξιδιωτικού Γραφείου  Ermionida Travel με έδρα την Ερμιόνη που ζήτησε 750? για 2 πούλμαν ( ένα πενήντα θέσεων
    και ένα μικρότερο) για την μεταφορά 63 ατόμων.
Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε η μετακίνηση να γίνει με 2 πούλμαν και  αφού αξιολόγησε τις 2 προσφορές και συζήτησε,  ανέθεσε την εν λόγω εκδρομή στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ermionida Travel,  λόγω της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της χιλιομετρικής απόστασης από το Γυμνάσιο Κρανιδίου, καθώς και της οικονομικότερης προσφοράς.