Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή της Β΄Γυμνασίου στην Αθήνα

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής της B΄Γυμνασίου στην Αθήνα στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που θα γίνει τη Δευτέρα  12/12/2016 στο Γραφείο ¨Zafiris Tours¨ με έδρα το Ναύπλιο σύμφωνα με την πράξη 9 του βιβλίου του Διευθυντή του Σχολείου.