6ο ενημερωτικό φυλλάδιο ομάδας Comenius

 Έκτο  και τελευταίο ενημερωτικό φυλλάδιο με την ολοκλήρωση του προγράμματος

και την επίσκεψη των συνεργατών μας στο Κρανίδι,

5ο ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας Comenius

Στο  5ο φυλλάδιο  μας δημασιεύουμε τις δραστηριότητες και τις εντυπώσεις μας

από την επίσκεψη μας στην Σικελία στο λύκειο της Augusta.