2ο ενημερωτικό φυλλάδιο ομάδας Comenius

Δείτε εδώ το πρώτο μέρος  του φυλλαδίου και εδώ το δεύτερο με υλικό για όλους !