5ο ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας Comenius

Στο  5ο φυλλάδιο  μας δημασιεύουμε τις δραστηριότητες και τις εντυπώσεις μας

από την επίσκεψη μας στην Σικελία στο λύκειο της Augusta.