6ο ενημερωτικό φυλλάδιο ομάδας Comenius

 Έκτο  και τελευταίο ενημερωτικό φυλλάδιο με την ολοκλήρωση του προγράμματος

και την επίσκεψη των συνεργατών μας στο Κρανίδι,