Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

(μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ)

1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.55, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας.

2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του σχολείου. Η μόνη δικαιολογημένη καθυστέρηση είναι αυτή που οφείλεται στα σχολικά λεωφορεία και αφορά μαθητές που κατοικούν εκτός Κρανιδίου.

3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση εγκαίρως..

4. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρευρίσκονται όλοι στην τάξη τους. Για κανένα λόγο οποιοσδήποτε μαθητής (εκτός αν έχει πάρει άδεια) δεν απουσιάζει από το μάθημά του. 

     Η αδικαιολόγητη απουσία του ελέγχεται και τιμωρείται.

5. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές όλοι, εκτός από τους επιμελητές πρέπει να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Μαθητές που είναι άρρωστοι παίρνουν άδεια από τον καθηγητή τους, παραμένουν στο θρανίο τους στην τάξη και δεν δημιουργούν προβλήματα.

6. Υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του.

     Κανείς άλλος μαθητής δεν επεμβαίνει στη λήψη των απουσιών. Οποιαδήποτε αλλοίωση των απουσιών από κάποιο άλλο μαθητή τιμωρείται αυστηρά. Το απουσιολόγιο και το Βιβλίο της Ύλης είναι επίσημα έγγραφα του σχολείου.

7. Οι μαθητές οφείλουν να εισέρχονται στις τάξεις τους έγκαιρα. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση μη δικαιολογημένη παίρνουν απουσία. Αν κάποιος μαθητής συνηθίζει να καθυστερεί για δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε αποκλείεται από το μάθημα και στη συνέχεια ειδοποιείται ο κηδεμόνας του. Αν παρά τις παραπάνω προειδοποιήσεις επαναλαμβάνει το φαινόμενο, τότε ισχύουν οι σχολικές κυρώσεις που αναφέρονται παρακάτω, στην παράγραφο «Συμπεριφορά των μαθητών».

8. Οι μαθητές δεν εξέρχονται αυθαίρετα από τις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

     Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ζητούν την άδεια του καθηγητή.

9. Οι μαθητές δεν εξέρχονται χωρίς άδεια από την αυλή του σχολείου. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ζητούν άδεια μόνο από τη Διευθύντρια του σχολείου ή, σε περίπτωση απουσίας της, από την Υποδιευθύντρια. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο ή σε ώρα μαθήματος ή σε ώρα διαλείμματος απαγορεύεται αυστηρά και έχει σαν συνέπεια την τιμωρία του μαθητή.

10. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν κατατοπιστικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο σχολείο, π.χ. για τα όρια των απουσιών, για τη διδακτέα ύλη κ. ά. από τους καθηγητές ή τη Διεύθυνση του σχολείου.

11. Οι μαθητές έχουν, με βάση το νόμο, το δικαίωμα του συνδικαλισμού, δηλαδή να εκλέγουν 5μελή και 15μελή συμβούλια. Η πολιτεία με τον τρόπο αυτό τους αναγνωρίζει ως άτομα ικανά να αποφασίζουν και να λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις και για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους. Γι? αυτό είναι απαραίτητο να εκλέγονται στα παραπάνω συμβούλια μαθητές που θα έχουν τις ανάλογες ικανότητες. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται μόνο για να διεκδικήσουν οι μαθητές μια εκδρομή ή να οργανώσουν μια μορφή διασκέδασης αλλά και για να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (δες κανονισμό μαθητικών κοινοτήτων).

12. Η ενδυμασία των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να είναι η πρέπουσα και να αποφεύγονται οι ακρότητες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητικά σχόλια αλλά και που δεν ταιριάζουν σε μαθητή.

13. Οι μαθητές παροτρύνονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, όπως π.χ. αθλητικές, καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, σε σχολικές εορτές (παρελάσεις) κτλ.

14. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το σχολικό χώρο, να μην καταστρέφουν τους πίνακες, τα θρανία, τα καθίσματά τους, να διατηρούν καθαρό το σχολικό περιβάλλον,(φαγητά και ποτά δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες) γνωρίζοντας ότι όλα αυτά ανήκουν στους ίδιους.

15. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να διατηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και να είναι καθαροί στην ενδυμασία τους.

16. Απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση δικύκλων ή αυτοκινήτων χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς άδεια μέσα στην αυλή του σχολείου.

 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ? ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η προαγωγή των μαθητών των Γυμνασίων εξαρτάται από την κανονική φοίτηση και την επίδοσή τους στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η τακτική φοίτηση και οι απουσίες των μαθητών είναι κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

 

Α) ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Β) ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Γ) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε διδακτική ώρα μπαίνει μία (1) απουσία.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται σε τακτά διαστήματα τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, που απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση μπορεί να χρησιμεύσει και για τη δικαιολόγηση των απουσιών.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών έως δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα (το παραχωρεί το σχολείο) που προσκομίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον κηδεμόνα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 μέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

Άδεια για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς και μόνο για ειδικούς λόγους (π.χ. υγείας) δίδεται μόνο από τη Διεύθυνση του σχολείου και δικαιολογούνται ή από το γιατρό ή τον κηδεμόνα ή τη Διευθύντρια του σχολείου.

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτιστος στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Εξάλλου, σκοπός της προσέλευσης στο σχολείο είναι και η απόκτηση γνώσεων αλλά και η διαπαιδαγώγηση του μαθητή. Κατά συνέπεια οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του, δηλαδή να γράφει και να μελετά, να παρακολουθεί στενά τα μαθήματά του, να είναι υπεύθυνος και δραστήριος μέσα στην τάξη, να συμμετέχει στο μάθημα και να ακούει προσεκτικά τον καθηγητή του. Η αμέλεια και η αδιαφορία δεν είναι γνωρίσματα ενός σωστού μαθητή.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να συμμορφώνονται έμπρακτα προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και γενικότερα προς τις αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και τους καθηγητές τους και τους συμμαθητές τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μαζί αποτελούν τη σχολική κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει σωστά έχει ανάγκη από κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη ακρίβεια. Η ασέβεια και η αυθάδεια στην καθηγητή τους, η κακή συμπεριφορά στους συμμαθητές τους προϋποθέτουν αυστηρές τιμωρίες που μπορούν να οδηγήσουν και στην οριστική απομάκρυνσή τους από το σχολείο.

Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν και αυτές μέσο διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι όμως αποκλειστικά. Αποβλέπουν επί πλέον στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και στην τήρηση από τους μαθητές της απαραίτητης τάξης και ευκοσμίας. Όταν ο μαθητής με συγκεκριμένη υπαίτια πράξη ή παράλειψη παρεκκλίνει από την ως άνω προσήκουσα διαγωγή, τότε, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι υφίσταται παιδαγωγική ανάγκη, επιβάλλεται σ` αυτόν μία σχολική κύρωση, ανάλογα προς τον βαθμό παρεκκλίσεως: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή μιας, δύο ή τριών ημερών από τα μαθήματα, ε) πενθήμερη αποβολή από τα μαθήματα και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την εξάπλωση του καπνίσματος. Για το λόγο αυτό το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου.

 ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει απενεργοποιημένο (σβηστό, όχι σε αθόρυβη λειτουργία) μέσα στην τσάντα του. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι σχολικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Συμπεριφορά των μαθητών».

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει που βρίσκεται ακόμη και το τηλέφωνο του σχολείου. Επομένως το κινητό τηλέφωνο δεν του είναι απαραίτητο στο σχολείο.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προσέλευση και αποχώρηση

?  Το Γυμνάσιο Κρανιδίου αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου  στις  08.20  π.μ. με  σύνταξη  και  προσευχή  και  συμπληρώνει  τις  7  ώρες λειτουργίας του στις 14.00.

 ?  Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή με σεβασμό στον διαγραμμισμένο προαύλιο χώρο του σχολείου.

 ?  Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο προαύλιο το αργότερο μέχρι τις 08.20 π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στη Διευθύντρια που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη.

 ?  Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας, οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο του σχολείου, εκτός των ημερών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες που μπορούν να εισέρχονται στο εσωτερικό του σχολείου, μόνον όμως κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση.

 ?  Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν, και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.

 Παραμονή στο σχολικό χώρο

?  Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

 ?  Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών και της Διεύθυνσης χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών ή του Διευθυντή.

 ?  Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Οι αίθουσες κλειδώνονται από τους εκπαιδευτικούς με το πέρας της διδακτικής ώρας.

   Απουσία καθηγητή - κενό

?  Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δε γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στη διευθύντρια, που φροντίζει να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο. 

 Έντυπα - διαφημίσεις

?  Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΔΒΜΘ, όπως και η εμπορία και  διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον διευθυντή.

 Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

?  Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο, αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κλπ)

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών

?  Έρχομαι στο σχολείο περιποιημένος και καθαρός /ή

?  Δεν προκαλώ φθορές στο λεωφορείο.

?  Η ώρα του σχολείου ξεκινά από τη στιγμή που εισέρχομαι σε αυτό το πρωί, και τελειώνει όταν αναχωρώ το μεσημέρι. Τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, φέρομαι πάντα με ευγένεια και σεβασμό.

?  Δεν καταστρέφω το σχολείο και τον εξοπλισμό του. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από εμένα, είμαι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσω αμέσως. 

?  Η εμφάνιση μου αρμόζει στη μαθητική μου ιδιότητα. Η αμφίεση  δεν πρέπει να προκαλεί το κοινό αίσθημα των καθηγητών και των συμμαθητών μου. 

?  Συμμετέχω  ενεργά  στις  εκδηλώσεις  του  σχολείου  (εκδρομές,  μαθητικές  παρελάσεις, σχολικές γιορτές κλπ) και γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Σχολείου.

?  Πρέπει να αποφεύγω τις διενέξεις με τους συμμαθητές μου και να λύνω τις οποιεσδήποτε διαφορές μου με το διάλογο.  

?  Δεν ασχημονώ, δεν βωμολοχώ και δεν χειροδικώ.

?  Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, καταφεύγω στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο τμήματος καθηγητή ή τέλος, στον Διευθυντή.

 Ασφάλεια και υγιεινή

?  Δεν φέρνω στο σχολείο το κινητό μου τηλέφωνο. Αν το ξεχάσω το απενεργοποιώ το πρωί μόλις μπω στην αυλή του σχολείου. Η χρήση του κινητού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μου και να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των άλλων. Σε περίπτωση που συλληφθώ με κινητό, γνωρίζω ότι ο καθηγητής θα το κατάσχει, θα το παραδώσει στη Διεύθυνση και θα μου επιστραφεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

?  Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στο σχολικό χώρο.

?  Χρησιμοποιώ για τις μετακινήσεις μου το λεωφορείο ή το ποδήλατό μου. Είναι παράνομο και πολύ επικίνδυνο να έρχομαι με μηχανή ή αυτοκίνητο και μάλιστα, χωρίς άδεια οδήγησης.

?  Χρησιμοποιώ τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα. 

?  Διατηρώ την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο και ρίχνω τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο

?  Ποτέ και για κανένα λόγο δεν βγαίνω στο δρόμο χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή και του διευθυντή.

?  Παραμένω στο χώρο του σχολείου μέχρι την λήξη των μαθημάτων.

?  Μπαίνω στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το  κουδούνι  και περιμένω την  έναρξη του  μαθήματος  καθισμένος στο θρανίο μου. Αν έχω γυμναστική ή εργαστηριακό μάθημα περιμένω στο γυμναστήριο ή στο αντίστοιχο εργαστήριο

?  Φέρνω πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά μου στο μάθημα

?  Διαβάζω καθημερινά στο σπίτι και έρχομαι προετοιμασμένος/ η.

?  Είμαι πειθαρχημένος στη τάξη και  παρακολουθώ τον καθηγητή με προσοχή χωρίς να ενοχλώ τους συμμαθητές μου. Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν εγκαταλείπω την διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή και του διευθυντή.

?  Δεν διακόπτω το μάθημα χωρίς την άδεια του καθηγητή μου. Σηκώνω το χέρι μου και περιμένω την άδεια του καθηγητή μου για να μιλήσω.

?  Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι, ρωτώ τον καθηγητή μου. Δεν ντρέπομαι και δε φοβάμαι τι θα πουν οι συμμαθητές μου.

 Απουσίες

?  Δεν κάνω αδικαιολόγητες απουσίες. Με 64 και άνω αδικαιολόγητες απουσίες είμαι  υποχρεωμένος να επαναλάβω την τάξη.

?  Αν αρρωστήσω και το σύνολο των απουσιών μου ξεπεράσει τις 114 αποκλείομαι από τις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν ο μέσος όρος βαθμολογίας μου δεν υπερβαίνει το 15.

?  Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας μου, τη δικαιολογώ αμέσως μετά την επιστροφή μου και ποτέ μετά από 10 ημέρες.

?  Γνωρίζω ότι οι γονείς μου ενημερώνονται αν υπερβώ τις 30 απουσίες με επιστολή του υπεύθυνου  καθηγητή του τμήματος που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζουν στο σχολείο οι  γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών μέσα σε δέκα ημέρες από την τελευταία ημέρα απουσίας του μαθητή.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι: 

1.  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. 

2.  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή.  

3.  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η  βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που  υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δε λαμβάνονται υπόψη. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί  και  ενυπόγραφο  σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά, δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ, μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. 

4.  Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

 Κυρώσεις  - Ποινές

?  Όταν δε συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις των καθηγητών μου και τους κανόνες του σχολείου, θα υποστώ τις κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι η απλή παρατήρηση, η ωριαία αποβολή, η αποβολή από μία μέχρι πέντε ημέρες, μέχρι και η οριστική  απομάκρυνσή μου από το σχολείο. Ο Κηδεμόνας του μαθητή που έχει τιμωρηθεί με αποβολή οφείλει να επικοινωνεί προσωπικά με το διευθυντή του σχολείου πριν την επιστροφή στα καθήκοντά του.

?  Όταν τιμωρούμαι με ωριαία αποβολή από το μάθημα, παραμένω στο σχολείο και απασχολούμαι σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού.

?  Γνωρίζω ότι για κάθε ποινή μου ο Σύλλογος των καθηγητών και ο διευθυντής ενημερώνουν το βιβλίο επιβολής  κυρώσεων (ποινολόγιο). Οι  εγγραφές μου εκεί μπορούν να επηρεάσουν το χαρακτηρισμό της διαγωγής μου.

 Καθήκοντα απουσιολόγων

? Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).

? Ο απουσιολόγος φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της κάθε τάξης. Το διάγραμμα τοποθετείται στην έδρα του τμήματος.

? Ο απουσιολόγος ενημερώνει το Διευθυντή για τους απόντες της πρώτης ώρας μετά το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου.

?  Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές  και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο.  Μετά τη λήξη του ωραρίου το παραδίδει για φύλαξη.

?  Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου.

?  Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και τον Διευθυντή.

 Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή

 ?  Το σχολείο θεωρεί την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί  εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) ως υποχρέωσή τους. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται και να θεωρεί τιμή του τη συμμετοχή σ`αυτές.

? Οι μαθητές που συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα (περιβαλλοντικό, αγωγής υγείας, σταδιοδρομίας ή καλλιτεχνικό) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λείπουν από τα μαθήματα και να διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος, το μάθημα και τον προγραμματισμό των άλλων καθηγητών.

?  Στο σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Για την ποιότητα της σχολικής ζωής, απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων, μαθητών, καθηγητών, Διεύθυνσης, γονέων και τοπικών φορέων.

  Τα δικαιώματα των μαθητών   Κάθε μαθητής δικαιούται:

 1. Να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξεως (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.λ.π.).

2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος. 

3. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη βοήθεια των καθηγητών του για τη μέθοδο, το σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές πηγές κ.λ.π.

4. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου(εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και κοινωνικών φορέων κ.λ.π.).

5. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι καθηγητές του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του καθηγητή του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π. που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος.

6. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test, ωριαίο διαγώνισμα κ.λ.π.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για το βαθμό του.

7. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ, ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (10' πριν χτυπήσει το κουδούνι), παραβρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή και συντάσσονται με ησυχία και τάξη. Όλοι οι μαθητές έχουν υποχρέωση να παρευρίσκονται στην καθημερινή πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου γιατί αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης, επαφής, ενημέρωσης και σωστής ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί όλης της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή  -αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι (δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα)- οφείλουν να σέβονται  με  τη στάση τους την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η  τήρηση του χρόνου έναρξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο του σχολείου και το σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται. Εφ' όσον κάποιος μαθητής καθυστερήσει το πρωί οφείλει να περάσει από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρει έγγραφη άδεια να εισέλθει στην τάξη του. Την έγγραφη αυτή άδεια θα φυλάξει και θα την επιστρέψει την άλλη ημέρα στο σχολείο υπογεγραμμένη ως απόδειξη του ότι ο κηδεμόνας του έλαβε γνώση της αργοπορίας του. Αν δεν προσέλθει στην τάξη κατά την 1η διδακτική ώρα παίρνει απουσία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αν μαθητής που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου απουσιάσει αυθαίρετα από κάποιο μάθημα η απουσία του θεωρείται σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Η φοίτηση των μαθητών είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος υποχρεωτική. Οι απουσίες των μαθητών, αιτιολογημένες και μη, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι μαθητές μετά την πρωινή συγκέντρωση πηγαίνουν χωρίς καθυστέρηση στις αίθουσες διδασκαλίας. Εκεί περιμένουν τον/την καθηγητή/τρια καθισμένοι στις θέσεις τους. Με την έναρξη του μαθήματος ο απουσιολόγος σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες. Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών στη Γραμματεία. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή. Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων βγαίνουν σύντομα και με τάξη από τις αίθουσες και παραμένουν στο χώρο της αυλής του Σχολείου, εκτός από τους επιμελητές, που παραμένουν στις αίθουσες για να φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών, την τακτοποίηση των θρανίων, τον καθαρισμό της έδρας του καθηγητή και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των μαθητών. Οι ασθενείς μαθητές μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή. Απαγορεύεται κατά την ώρα των διαλειμμάτων η έξοδος των μαθητών από τον χώρο του Σχολείου. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή στην αυλή του σχολείου οι μαθητές με συνείδηση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και την πρέπουσα πειθαρχία στις εντολές των εφημερευόντων καθηγητών παραμένουν στους διαδρόμους. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα και στα κάγκελα της αυλής και του κλιμακοστασίου.

Η είσοδος και παραμονή εξωσχολικών στον χώρο του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ν΄ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.

Οι μαθητές για οτιδήποτε χρειάζονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές και δεν εισέρχονται στα Γραφεία των Καθηγητών και της Διεύθυνσης παρά μόνον για εξαιρετικά σοβαρό λόγο ή κατόπιν εντολής και ειδικής άδειας.

 ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

 1.Από το σχολείο

  Η έξοδος μαθητών από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων χωρίς άδεια απαγορεύεται και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Άδειες εξόδου πριν το τέλος των μαθημάτων δίνονται μόνο συνοδεία κηδεμόνα και έπειτα από συνεννόηση του κηδεμόνα με τη Διεύθυνση. Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (υγείας ή άλλο) το παιδί μπορεί να φύγει από το σχολείο ασυνόδευτο, αλλά μόνο έπειτα από σχετική άδεια της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή, ο κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατόν το σχολείο για την επάνοδο του μαθητή στο σπίτι και να προσέλθει τις επόμενες μέρες στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών του.

  2.Από την τάξη

  Η έξοδος από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο κατόπιν άδειας του καθηγητή. Η έξοδος από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται σε περίπτωση που υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο καθηγητή το οποίο προσκομίζεται στην Διεύθυνση από τον ενημερωμένο με ευθύνη του καθηγητή απουσιολόγο της τάξης.

 ΤΕΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

           Κανείς μαθητής, τμήμα ή τάξη δεν εγκαταλείπει τον χώρο του σχολείου για οποιονδήποτε λόγο (ακόμη και απουσία διδάσκοντος) πρίν την ολοκλήρωση και της 7ης διδακτικής ώρας. Το σχολείο μεριμνά σε περίπτωση διδακτικού κενού για την δημιουργική απασχόληση των μαθητών. Η αναιτιολόγητη αναχώρηση μαθητών πρό του τέλους του διδακτικού προγράμματος του σχολείου αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Όλοι οι μαθητές πρέπει να απολαμβάνουν το θεμελιώδες δικαίωμα της μόρφωσης σε ένα ασφαλές, με παιδαγωγικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας και διδασκαλία σύγχρονη και αποτελεσματική σχολείο. Στο σχολείο αυτό οι μαθητές πρέπει να συναντούν τον σεβασμό, την κατανόηση και την μέριμνα ώστε να απολαμβάνουν μια ήρεμη και δημιουργική ζωή στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας. Οι αναφορές που θα γίνουν στην συνέχεια αυτού του σχολικού κανονισμού σε υποχρεώσεις των μαθητών, οι οποίες επισύρουν αν δεν τηρηθούν τον πειθαρχικό έλεγχο εκ μέρους του σχολείου, δεν πρέπει να κατανοηθούν παρά ως συμπεριφορές, που ακυρώνουν το ύψιστο δικαίωμα του σχολείου να εκπληρώσει με επιτυχία την αποστολή του και των μαθητών να μορφωθούν.

Η τήρηση του σχολικού κανονισμού προσφέρει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου του σχολείου και αποβλέπει στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος το οποίο εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία μαθητών, καθηγητών και γονέων. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος ''σχολική πειθαρχία'' αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου.

Αποκλίσεις από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες, τον οφειλόμενο σεβασμό προς οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας και τη σχολική περιουσία και εντέλει από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως βασικούς κανόνες λειτουργίας του θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μπορεί να απομακρυνθεί μαθητής από το σχολείο ακόμη και οριστικά για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή παράβαση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το νόμο 682/1977, αρ.16, παρ.6 με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 Είναι αυτονόητο ότι γνώμονάς μας είναι η αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ? ΑΜΟΙΒΕΣ

 Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία και Αριστεία) από το Υπουργείο Παιδείας.

 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με επιμέλεια και σοβαρότητα και να φροντίζουν για τη διατήρηση ησυχίας και ηρεμίας στην τάξη ώστε να διασφαλίζεται σωστό παιδαγωγικό κλίμα.

Κατά την διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν με τις υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς να δυστροπούν, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, ο μαθητής βαθμολογείται με μονάδα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Η καθ? οιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση ή παρακώλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου (ενόχληση στην τάξη, σε σχολικές εορτές ή άλλες δραστηριότητες κλπ.) δεν μπορεί παρά να επισύρει αυστηρές κυρώσεις για τους υπευθύνους καθώς ακυρώνει τον κύριο λόγω ύπαρξης του σχολείου. Μαθητής ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή του κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη Διεύθυνση.

Ενδεικτικά με ωριαία αποβολή τιμωρούνται οι μαθητές που παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το μάθημα, συνομιλούν μεταξύ τους χωρίς λόγο, φωνασκούν, αυθαδιάζουν στον διδάσκοντα, τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα εφ? όσον δεν καταναλωθούν, οι μαθητές μπορούν να τα φυλάσσουν για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν απο εκδηλώσεις του σχολείου (π.χ. εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ.) μαθητές οι οποίοι δίνουν συχνά αφορμή για σοβαρό πειθαρχικό έλεγχο. Μαθητές που ελέγχθηκαν πειθαρχικά κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της μείωσης του χαρακτηρισμού της διαγωγής τους κατά τις διατάξεις της υπάρχουσας εκαιδευτικής νομοθεσίας.

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί απο όλους τους μετόχους στην εκπαιδευτική διαδικασία πως η αδυναμία ικανοποιητικής επίδοσης των μαθητών στα μαθήματά τους που καταγράφεται απο την εκάστοτε βαθμολογία τους δεν πρέπει να συγχέεται με την αμέλειά τους ως πρός τους όρους της μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. έλλειψη τετραδίου, σημειώσεων, απαραίτητου υλικού κλπ.) που αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο πρέπει να ελέγχεται απο το σχολείο κατάλληλα όπως και τα ζητήματα παραβατικής συμπεριφοράς. Σε καμμία περίπτωση η σχολική τιμωρία δεν αφορά το πρόσωπο του μαθητή αλλά τις πράξεις του οι οποίες εμποδίζουν τον ίδιο και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να ανταποκριθούν στο έργο τους.

  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς.. Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα επιβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται ομοιόμορφη εμφάνιση των μαθητών (π.χ. παρελάσεις, γιορτές, χορωδία κλπ.)

 ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

 Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (πχ MP3/MP4 player, ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές κλπ.) δεν επιτρέπεται κατά το σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων. Η ανεξέλεγκτη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες συνέπειες. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει κινητό τηλέφωνο πρέπει να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα στην τσάντα του. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση κινητού το κινητό θα παραδίδεται στη Διεύθυνση και θα παραλαμβάνεται μόνο από τον κηδεμόνα.

           Απαγορεύεται επίσης και η φωτογράφιση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.

Η χρήση κινητών ή άλλων μέσων καταγραφής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως όταν προσβάλλει άλλους μαθητές ή καθηγητές ή και οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας ή δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο το σχολείο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις (έως και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος). Ειδικότερα για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε παράβαση ποινικού δικαίου σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

 ΦΘΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

            Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Έχουν χρέος να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, θρανία, καρέκλες, κουρτίνες κλπ) και να το διατηρούν καθαρό με δική τους ευθύνη. Η φθορά σχολικής περιουσίας είτε σκόπιμα είτε από αμέλεια υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον.

Οι φθορές και οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία εκτός από χρέωση τυχόν ζημιών αντιμετωπίζονται και ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Σχετικό και το άρθρο 6 παρ. 7 του κανονισμού λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων:

?Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρήσουν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος ελληνικός λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ΄ αυτό το θέμα συνεργάζονται και υποβοηθούν τη διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των μέσων διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων κτλ που και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζουν.?

   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

            Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να έχουν ευγενική συμπεριφορά απέναντι στους καθηγητές, στους συμμαθητές τους και σε όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του σχολείου. Πρέπει να αποφεύγονται οι διαπληκτισμοί και θα ελέγχεται αυστηρότατα κάθε πιθανή χρήση βίας. Σε περίπτωση που μαθητής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τους συμμαθητές του οφείλει να απευθύνεται στους καθηγητές και στη Διεύθυνση. Για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις και να λύνονται τα όποια προβλήματα με διάλογο.

           Η μετακίνηση των μαθητών από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο (π.χ. στίς αίθουσες εργαστηρίων) κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος πρέπει να γίνεται έγκαιρα και αθόρυβα.

Στο χώρο του προαυλίου οι μαθητές μπορούν να παίζουν αθλήματα (πχ ποδόσφαιρο, μπάσκετ) μόνο με την άδεια των καθηγητών φυσικής αγωγής και υπό την επίβλεψή τους.

Οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις βρύσες και στις τουαλέτες.

           Δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα πέρα από τα απολύτως αναγκαία. Αντικείμενα άσχετα με τα μαθήματα απαγορεύονται εντός σχολικού χώρου.

           Οφείλουν να επιδίδουν στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους δίνονται από το σχολείο για την ενημέρωσή τους.

Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όνομα ή το έμβλημα του σχολείου (π.χ. αφίσες, εκδηλώσεις, εκπομπές, τύπος ) χωρίς έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση.

Ακόμη οι μαθητές μας πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν το σχολείο και να τηρούν τον σχολικό κανονισμό σε θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους με λεωφορεία για εκδρομές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις. Να υπακούουν στις υποδείξεις του οδηγού και να μη προβαίνουν σε φθορές. Το κόστος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς βαρύνει τον υπαίτιο για την πρόκλησή της, ενώ ελέγχεται και πειθαρχικά ανάλογα με την βαρύτητα ή την συχνότητα των παραπτωμάτων.

Γενικότερα η μαθητική ιδιότητα επιβάλλει στα παιδιά να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου. Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών. Να συμπεριφέρονται εν γένει με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τους γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης των μαθητών από το Σχολείο, θεωρούνται:

Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.

Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.

Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους ή κατά τις εκδρομές.

Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους.

  ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

           Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου αλλά και μακριά από το χώρο του σχολείου αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. . Ωστόσο για τη συμμετοχή τους είναι απαραίτητη σχετική άδεια του κηδεμόνα η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές. Εφ' όσον ο γονέας δεν δώσει άδεια τότε την ημέρα της εκδήλωσης ο μαθητής παραμένει σπίτι του.

Το σχολείο θεωρώντας, ότι οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών. Είναι αυτονόητο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών.

Συνεπώς κατά την διάρκεια των μονοήμερων ή πολυήμερων εκδρομών οι μαθητές οφείλουν:

Να υπακούουν στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών στη διάρκεια της εκδρομής.

Να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης και στα ξενοδοχεία.

Να γνωρίζουν, ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης.

Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.

Να είναι προσεκτικοί με την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους.

Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το Σχολείο.

Το Σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω για τον λόγο αυτό ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.

 Σχολική ζωή

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα.

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών και των διδασκόντων τους.

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ

           Για την άμεση επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητο το σχολείο να έχει τα πλήρη στοιχεία των μαθητών του. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε στου γονείς ότι θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο ατομικό δελτίο του μαθητή και να υπογράψουν για την εγγραφή του στη νέα σχολική χρονιά.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Οι καθηγητές ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για τις οποίες οι γονείς ενημερώνονται εγγράφως.

Η τήρηση των παραπάνω κανόνων θα βοηθήσει την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, που είναι πρώτα όφελος των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση απείθειας μαθητών/τριών συνέρχεται ο Σύλλογος των Καθηγητών και επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις.

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ.

 Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 Ο μαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου

 Β. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο

 Γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

 Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών, όταν αυτός γνωρίζει - με ικανά και επαρκή στοιχεία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια του μαθητή.

   ΙΙ. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

 2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής - Σύμβουλος κάθε τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.

 3. Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες απουσίες.

 ΙΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

 3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.

 IV. ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

 Σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών:

 α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α' (ΦΕΚ 184, τ. Α', 21-12-1983), ?σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση?.

 β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία ?επαρκή? τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος.