Ημέρα επίσκεψης γονέων

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να έρχονται στο σχολείο και να συναντούν τους διδάσκοντες καθηγητές προκειμένου  να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη από 8.20π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.  

                                                                Από την Διεύθυνση

 

 

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να έρχονται στο σχολείο και να συναντούν τους διδάσκοντες καθηγητές προκειμένου  να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη από 8.20π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.  

                                                                Από την Διεύθυνση

 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 οι γονείς μπορούν να έρχονται στο σχολείο και να συναντούν τους διδάσκοντες καθηγητές προκειμένου  να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη από 8.20π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.  

                                                                Από την Διεύθυνση