Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων

 

 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 201... - 201...

 ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

Α1

 

Α2

 

Α3

 

Α4

Β΄ ΤΑΞΗ

Β1

 

Β2

 

Β3

 

                Β4

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ1

 

Γ2

 

Γ3

 

Γ4