Διεύθυνση Σχολείου

 

 

 

Σχολικό έτος 2019 -2020

Διευθύντρια του σχολείου είναι
 
η  κα  Στογιάννου Ελένη  καθηγήτρια Γαλλικών
 
 Α΄  υποδιευθύντρια
               η κα Παπασταύρου Καλλιόπη  καθηγήτρια φιλόλογος
και
Β΄υποδιευθύντρια
   η  κα Αποστολοπούλου Αγγελική  καθηγήτρια φιλόλογος.

 

 

Σχολικό έτος 2018 -2019

Διευθύντρια του σχολείου είναι
 
η  κα  Στογιάννου Ελένη  καθηγήτρια Γαλλικών
 
 Α΄  υποδιευθύντρια
               η κα Παπασταύρου Καλλιόπη  καθηγήτρια φιλόλογος
και
Β΄υποδιευθύντρια
   η κα Αποστολοπούλου Αγγελική καθηγήτρια φιλόλογος.

 

 

Σχολικό έτος 2017 -2018

Διευθύντρια του σχολείου είναι
 
η  κα  Στογιάννου Ελένη  καθηγήτρια Γαλλικών
 
 και  υποδιευθύντρια
               η κα Παπασταύρου Καλλιόπη  καθηγήτρια φιλόλογος.

 

Σχολικό έτος 2016 -2017

Διευθύντρια του σχολείου είναι
 
η  κα  Στογιάννου Ελένη  καθηγήτρια Γαλλικών
 
 και  υποδιευθύντρια
               η κα Παπασταύρου Καλλιόπη  καθηγήτρια φιλόλογος.

 

Σχολικό έτος 2015-2016

Διευθύντρια του σχολείου είναι
 
η  κα  Στογιάννου Ελένη   καθηγήτρια Γαλλικών
 
και  υποδιευθύντρια
               η κα Παπασταύρου Καλλιόπη καθηγήτρια φιλόλογος.

 

Σχολικό έτος 2014-2015

Διευθύντρια του σχολείου είναι

η  κα  Στογιάννου Ελένη   καθηγήτρια Γαλλικών

και  υποδιευθύντρια
η κα  Παπαδοπούλου Δέσποινα  καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.