Φωτογραφίες της περιοχής μας

Διάφορες φωτογραφίες του σχολείου, του Κρανιδίου, της ευρύτερης περιοχής και του προϊστορικού σπηλαίου Φράγχθι.