Περιβαλλοντική Συνάντηση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 28-2-2012, η Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Εισαγωγή ? Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

 

IMG 0609
IMG 0611 IMG 0614