Έκθεση έργων των μαθητών στα Καλλιτεχνικά 2016


Α τάξη:

Β τάξη:

Γ τάξη: