Εκλογές για την ανάδειξη των 5-μελών συμβουλίων των τμημάτων για το σχολ. έτος 2015 - 2016

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 τις δύο τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη των 5-μελών συμβουλίων των τμημάτων του σχολείου μας.

Τα πενταμελή συμβούλια που εκλέχτηκαν συγκροτήθηκαν σε σώμα και ανέδειξαν τον πρόεδρο κάθε τμήματος ως εξής:

Α1 : Δημαράκη Κορίνα          Β1 : Αργείτη Αναστασία                 Γ1 : Βενεκά Αγάπη

Α2 : Μπάρδης Σωτήρης        Β2 : Μπαλαμπάνης Γιώργος          Γ2 : Λούμης Παντελής

Α3 : Χάσκαι Μαρία                  Β3 : Ρόδη Αναστασία                    Γ3 : Πέτρου Βασιλική

                                             Β4 : Στρατηγάκης Βασίλης             Γ4 : Τζανής Μανώλης