Εργασία "Οικοσυστήματα"

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας οι μαθητές του τμήματος Α( σχολ. έτος  2014-2015)  έφτιαξαν την παρακάτω εργασία για τα οικοσυστήματα: