Πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την περίμετρο της Γης

Πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την περίμετρο της Γης:

Αναπαράσταση της συλλογιστικής υπολογισμού της περιφέρειας της γης από τον Ερατοσθένη.

                               https://www.youtube.com/watch?v=NRWPFI7aRpE