Υλικό για την Γ΄Γυμνασίου

Εδώ θα βρείτε διαφάνειες, ενδεικτικά διαγωνίσματα, φύλλα εργασίας και άλλα χρήσιμα
για τη φυσική της Γ΄ γυμνασίου.

Διαδραστικά βιβλία Φυσικής Γυμνασίου

Α΄Γυμνασίου : Βιβλίο Φυσικής  Α΄: http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A120/document/524d532bvass/524d5339vdyh/524db456hgxz.pdf

Β΄Γυμνασίου : Διαδραστικό βιβλίο Φυσικής Β΄: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3509,14388/

Γ΄Γυμνασίου : Διαδραστικό βιβλίο Γ΄: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/531/3516,14424/