Πρόγραμμα COMENIUS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γυμνάσιο Κρανιδίου μετά από αίτηση που υποβλήθηκε προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τον Φεβρουάριο 2012 επελέγει για το Πρόγραμμα COMENIUS.

Η δράση COMENIUS συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της.

Τα σχέδια COMENIUS για σχολεία
-  ενσωματώνονται στις συνήθεις δραστηριότητες του σχολείου
-  διεξάγονται στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών
-  περιλαμβάνουν ομάδες από περισσότερες τάξεις
-  έχουν τον ευρύτερο δυνατό αντίκτυπο στο σχολείο.

Περισσότερα: Πρόγραμμα COMENIUS