Βιωματικές δράσεις σχολ. έτους 2014-2015

 

Α1  :
 
 
Α2 :    Προσέχω την υγεία μου - Την προστατεύω από το κάπνισμα και το αλκοόλ.
                                                                                                                           ( Σ. Τουγιαννίδου  ΠΕ 07)  

Α3 :   Διατροφή- Είμαστε όλοι ίδιοι και στη διατροφή   ( Ε. Ηλιού  ΠΕ06 )

                                                                             εδώ η εργασία  για τη διατροφή

Α4 :

 

Β1  :   Η λαϊκή αγορά          (  Στογιάννου Ελένη  ΠΕ05 )

          1- λαϊκή αγορά    2- λαϊκή του χθες      3- ερωτηματολόγιο για τους πωλητές

 

Β2 :  Άσκηση στη φύση - Άσκηση στη θάλασσα  ( Δ. Παπαδοπούλου   ΠΕ11 )

                                                                      ποδόσφαιρο άμμου  ( beach soccer )
 
Β3 :    Παραδοσιακές γιορτές , τραγούδια και χοροί του τόπου μας.  ( Σ.Τουγιαννίδου  ΠΕ07 )
 
Β:   Ο σχολικός μας κήπος  ( Μ. Μήτσας ΠΕ 17)              Ο σχολικός μας κήπος