3ο ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας Comenius

Εδώ μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες της ομάδας Comenius στο 3ο ενημερωτικό φυλλάδιο με το οποίο ολοκληρώνουμε την πρώτη χρονιά του προγράμματος.